Transmission Utility

Version 3.0 är tillgänglig för Mac och Windows

Sterlings eMastering Transmission Utility använder ett eget protokoll med en överföringshastighet på upp till 20mb per sekund beroende på bandbredd. Inbyggda krypterings och verifierings funktioner garanterar att filerna skickade till och från Sterling anländer säkert och är bit för bit identiska.

Referensspelare

Version 5.0 är endast tillgänglig för Mac

Sterlings eMastering Reference Player gör det möjligt för klienter att lyssna och godkänna DDP bilder direkt från deras Mac. Med DDP bilder (till skillnad från infividuella WAV filer), kan klienter undersöka gaps, fades, start/stopp punkter och ISRC.